Tagget: Haugesunds Avis

Moss, Drammen og Haugesund hedret med Edda-priser

Moss Avis fikk årets lokaljournalistikkpris i Edda Media for 2011. De fikk prisen for sin dekning av den politiske prosessen rundt valg av styringsform i kommunen etter valget i fjor. 

Overgang til ny styringsform i Moss hadde ikke vært noe tema i valgkampen og heller ikke gjenstand for noen demokratisk prosess.

Kort fortalt: Det ønsket Moss Avis å gjøre noe med. Avisen satte i gang en omfattende opplysningskampanje om parlamentarisme som styringsform, for å sikre at folk skulle vite hva dette innebar og engasjere seg i prosessen. Og engasjementet uteble ikke.

Leserbrevene strømmet inn, det ble arrangert folkemøte med stor oppslutning, avisas dekning var flermedialt med bl.a. cover-it-live. På nettavisen ble det opprettet en egen temaside om parlamentarisme og artikler fra Moss Avis ble spredd i sosiale medier. Det brede folkelige engasjementet førte til at Høyres ledere tok selvkritikk på måten saken ble fremmet på.

Fortsatt er ingen ny samarbeidsavtale på plass mellom de borgerlige flertallspartiene. Men befolkningen i Moss vet godt hva parlamentarisme er…

Edda Medias lokaljournalistikkpris er en konkurranse der alle redaksjonene i Edda kan delta. Juryen uttaler om vinneren:

Juryen er mektig imponert over hvordan Moss Avis med mange virkemidler og i alle kanaler har levert en totalpakke om parlamentarisme som styringsform, og med den skapt grunnlag for folkelig engasjement og en demokratisk prosess om noe som politikerne mente kunne avgjøres uten.

Et “skal innføres” i en sak som ikke en gang var forsøkt diskutert, vakte den journalistisk kritiske nysgjerrigheten, og Moss Avis gjorde det en lokalavis skal gjøre: Sørge for informasjon og kunnskap slik at folk flest får mulighet til å delta og ha innflytelse i den demokratiske prosessen, som politikerne i dette tilfellet ikke la opp til selv.

Moss Avis har med dette ivaretatt kjernen i samfunnsoppdraget, og utnyttet det til fulle i alle tilgjengelige kanaler. Derfor tildeler juryen Moss Avis Edda Medias lokaljournalistikkpris for 2011.

Samtidig ble årets to første innovasjonspriser delt ut.

H-avis.no fikk pris for Utsiraprosjektet der alle husstander på øya fikk tilbud om en Ipad 2 til redusert pris med eavisabonnement på Haugesunds Avis, samtidig som budrutene ble lagt ned og erstattet med posten. Antall abonnenter på øya tredoblet seg etter dette.

Dt.no fikk pris for prosjektet lokale blogger. Portalen lar lokale bloggere profilere seg på et nettsted med stor trafikk i regionen. Samtidig får avisa en ny type innhold og kontakt med yngre lesergrupper enn de som normalt bruker nettstedet og papirutgaven .

I etterkant har blant andre budstikka.no, moss-avis.no, gjengangeren.no, tb.no og sb.no også lansert slike bloggportaler og flere er i kjømda.

Prisdryss på Edda-redaksjoner – Hurra for Horten og Haugesund

Edda-folk gjorde det skarpt under utdelingen av årets mediepriser på Nordiske Mediedager i Bergen. Sandkassa gratulerer de flinke kollegene med vel fortjent heder.

Årets mobile nettsted

H-avis.no fikk prisen årets mobile nettsted for sine egenutviklede apper. Dette sa juryen:

“Haugesunds avis – diverse relevante apper - Her har man tenkt godt og riktig i forhold til hva slags type innhold som egner seg på en plattform som skal brukes av et publikum på farten. Mediehuset har utviklet mobile applikasjoner for lokale begivenheter som er innholdsrike og relevante for brukerne – både innbyggerne og tilreisende – og som fungerer intuitivt og godt.”

Fyldigere omtale på h-avis.no. Her er appene til mediehuset (Itunes):  Sildajazz, Radio102, Filmfestivalen, H-avis.no, FKH og Vikedal Rootsfestival.

 

Årets avisforside – bronse

Gjengangeren fikk bronse i klassen årets avisforside. Det ble ikke noen vinner i denne klassen i år. Juryens omtale:

“Gjengangeren - Tittel og visuelt grep løfter denne forsiden til pallplass. Ren, enkel og overraskende løsning på en i utgangspunktet tørr sak. Juryen trengte ikke lete med lupe for å se at denne førstesiden fortjente medalje.”

Her er prisvinnerforsiden og her er avisens egen omtale av den:

Oversikt over alle prisene som ble delt ut på Mediebedriftene.no.

Nyhetskonkurranse for ungdomsskoler ble suksess

Med en kunnskapscup blant skoleklasser har Haugesunds Avis denne vinteren fått ungdommen til å lese nyheter med ivrige øyne. Konkurransen “5 rette” har skapt blest om brandet og blitt godt stoff i alle kanaler. 
  •  142 ungdomsskoleklasser
  •  31 skoler i 15 kommuner
  • 325 lag.

Siden høstferien har mediehuset Haugesunds Avis  arrangert kunnskapskonkuranse for ungdomsskoler på nett.  Skolekonkurransen “5 rette” har engasjert lærere og elever i 15 kommuner til følge med på nyheter gjennom mediehusets kanaler.

Et klart mål har vært å skape gode lesevaner, både på nett og papir.  Samtlige deltakende klasser har enten fått papirabonnement på Haugesunds Avis, eller e-avis for å kunne følge med på nyheter i konkurranseperioden.

Vi mener skolekonkurransen har vært klart merkevarebyggende og medvirkende til høyere brukertall i de digitale kanalene. Skoleelevene har også sett at de kan finne andre ting enn rene nyheter på våre nettsider.

Prosjektet er egentlig utviklet av Sunnmørsposten i samarbeid med lærer Per Gunnar Hamnøy.  Mediehuset Haugesunds Avis valgte å adoptere konseptet i fjor høst.

Responsen var stor da vi markedsførte konkurransen gjennom egenannonser, radiointervjuer og direkte invitasjoner til skolene. 142 påmeldte skoleklasser var i overkant av hva vi forventet første året.  Til og med en skole fra Bergen meldte seg på.

Hver uke har lærerne til de påmeldte klassene fått fem spørsmål  på epost som lagene skulle besvare. Spørsmålene er hentet fra lokale, nasjonale og internasjonale nyheter, sport og kultur.

Frist for å svare har vært fredag kl. 16.00. Hver fredag etter kl. 16.00 er fasiten offentliggjort på h-avis. no og resultatene fra lagene lagt ut. Samme dag, eller dagen etter, har folk flest fått mulighet til å svare på de samme spørsmålene.

Konkurransen  gikk over tre perioder, seks til  åtte uker på hver. Etter hver periode ble det kåret en delvinner som gikk til finalen. Etter den første runden ble det en klar vinner.

I runde 2 måtte vi kjøre en utslagingsrunde mellom to lag. Den gikk direkte på Radio 102. Etter runde tre sto fire lagt likt. De var alle fra samme skole, og vi avviklet en delfinale i gymsalen på skolen.

Målet har vært at konkurransen både skal være inspirerende og engasjerende. Den har ikke medført mye arbeid for lærerne og selve konkurransen har tatt fem til ti minutter i uken.

Det mest spennende var avvikling av finalen. Den ble direkte overført på Radio 102  fra panoramalokalet til Haugesunds Avis. Vi brukte også cover-it-live på nett fra finalen.

Over 10.000 var innom h-avis no under finalen. Rundt 4.000 har sett cover-it-live i reprise etterpå. Rundt 5.000 lyttet på Radio 102. SeByen.no (video) laget reportasjer med de tre finalelagene på forhånd.

Kjekt var det også at de tre finalelagene var fra tre ulike kommuner. Lagene fikk ha klassene sine med under finalen. Vinnerlaget fikk kr 10.000 til klassen, nr 2 fikk  kr 5.000 og det tredje laget fikk kr 2.500 til klassen sin.

I perioden fra oktober til april har vi hatt en rekke reportasjer på nett, papir og  radio.

For mediehuset har har prosjektet vært med på å bygge stolthet på huset. Vi har sett at vi får dette til på tvers av kanalene, avdelingene og redaksjon/marked.

Alle grupper og avdelinger har bidratt.  Live-dekning på radio og nett er noe vi vil videreutvikle.

Gjennom evalueringen etterpå er vi blitt enige om å følge opp prosjektet til høsten. Da skal vi bygge videre på erfaringene fra i år, bruke elementer fra finaleperioden til å markedsføre ny runde.

En såkalt 5-rette-gruppe har stått for prosjektet (en fra nett, en fra papirred, en fra radio, en fra SeByen pluss nettredaktør).

En læring har vært at vi må inkludere enda flere på huset for å få eierskap til prosjektet. Ikke minst må 5 rette bli en enda mer aktiv del av nyhetsplanleggingen.

 

 

 

To nye iPhone-apper fra Haugesunds Avis

Haugesunds Avis har de siste dagene lansert to nye iphoneapper, en for nyheter og en for fotballfansen.

Nettavisappen H-avis.no

H-avis.no-appen

Appen gir deg nettavissakene fra H-avis.no . Du kan tilpasse hva slags saker som vises på forsiden, og laste ned sakene for å lese dem uten å være koblet til nettet. Det er også en snarvei for å sende tips og bilder til redaksjonen.

Lenke til H-avis.no-appen i App store.

 

Fotballapp om FK Haugesund

FKH-appen gir deg nyheter om FKH og resultater og tabeller fra tippeligaen. Du får dessuten virtuelle spillerkort med informasjon om spillerne på FKH

Lenke til FKH-appen i App store.

 

Eavis-app for iphone og ipad

Det kommer en egen app der du kan lese papirutgaven til Haugesunds Avis. Den kommer i første omgang til ipad og iphone, og senere android. På grunn av Apples godkjenningsprossesser og endring av regler for betaling for innhold har disse appene blitt forsinket ut i app store. Forhåpentlig blir de tilgjengelig innen kort tid, både for Haugesunds Avis og de andre dagsavisene i Edda. Appene for Drammens Tidende og Fredriksstad Blad er allerede tilgjengelige i App store.