Tagget: SEO

Fotoboka.no: Designer eller kaospilot?

Hva er Fotoboka, og hvorfor ble den slik?

Fotoboka er mye. Fotoboka er en nettside, en programvare, og et produkt av programvaren i form av en bok som inneholder dine bilder og dine egne tekster. For du har virkelig full kontroll når du har lastet ned programmet til din harddisk.

For hva er det vi vil formidle med nettsiden Fotoboka.no? Hvorfor er den blitt som den er blitt? Hvorfor er den ikke hvit, glatt og glossy med standardlayout for hjemmesider? Mye av grunnen kommer av nettsidens eneste formål: Å være et kort stopp på veien gjennom konverteringen – et så kort stopp som mulig som skal før til et trykk på last ned-knappen.

Vi har valgt å vektlegge noe uventet og annerledes, en merkevare som kommuniserer trygghet, pålitelighet, vennlighet – og kanskje noe av det viktigste: Diskresjon. Anti-reklamespråk og forklaring med få ord var suksesskriterier, og vi mener å ha klart dette! Noen få ganger kan det være riktig å bruke gule bomber, krigstyper og utropstegn, men merkevaren Fotoboka ligger på motsatt kant.

Fotoboka.no’s design måtte oppfylle en del krav, til tross for å være en statisk og ensom nettside:

  • Bidra til rask konvertering.
  • Kommunisere trygghet, vennlighet, pålitelighet og diskresjon.
  • Gi en følelse av hva produktet er.
  • Svare på alle spørsmål enten det gjelder programvaren eller produksjonen.

Suksess på tvers av avdelinger og verdensdeler

Vi kan si at Fotoboka ble en stor suksess selv om forholdene ikke lå til rette for det. Miljøet rundt nisjene våre hadde en idé, og en programvare i utvikling fra eksternt hold, og i samarbeid med designavdelinga måtte det bygges en merkevare på 48 timer. For etter 48 timer skulle utviklingen av nettsiden starte. Når slike beskjeder kommer fra høyere hold er det bare å slippe alt man har i hendene og forberede seg på intensiv jobbing!

De første to ukene hadde vi fire viktige funksjoner i sving: Marked, design, utvikling, og søkemotoroptimalisering også kalt SEO – omtrent i kronologisk rekkefølge etter involveringstidspunkt.

For oss i designavdelingen medførte Fotoboka-prosjektet en bråstopp i alle andre prosjekter, men ikke i lang tid. Det var nok med én mann på saken i tillegg til kontinuerlig innspill fra kolleger fra alle avdelinger. Og det er noe med å jobbe så intensivt med ett prosjekt: Det blir en del av deg, og man tenker på det like mye utenfor arbeidstiden som i. Kanskje er det nettopp derfor vi klarte det på rekordfart?

Edda er midt i en periode med bytte av publiseringsplattform, noe som gjør at hver eneste webutvikler er dypt involvert. Dermed var vi avhengige av hjelp utenfra, og fikk leid en drivende dyktig utvikler som da var på vei mellom to jobber. Ingen av oss møtte denne utvikleren, men jobben som ble gjort var formidabel! Samarbeidet var tuftet på kommunikasjon via chat og e-post, og takket være tenk-før-du-skriver-prinsippet var prosjektet blottet for misforståelser. En vital faktor for suksess er å alltid formulere seg klart og tydelig.

Markedsavdelinga holdt kontakten med produsent av trykksakene, Memomiio Productions, i Kina. Den store tidsforskjellen på sju timer ble en utfordring som medførte både dag- og nattarbeid for markedsfolket, og det igjen, medførte at viktig informasjon lå klar i e-posten neste arbeidsdag. Nattarbeid ble det også for våre venner i Kina, og samarbeidet oss imellom vitner om selvoppofrelse og en sterk vilje til å gjennomføre på best mulig måte.