Tagget: yggdrasil

BJ Fogg og heite triggere

Utdrag fra BJ Foggs keynote ”Design for Behavior Change: Why Facebook & Twitter Are Winning” Yggdrasil 2009, LIllehammer

BJ Fogg er en karismatisk og engasjert foredragsholder som forsker på blant annet overbevisende teknologi, overbevisende mobile enheter og innovasjon for fred. For to år siden hørte jeg han snakke på Webdagene hvor han ga uttrykk for at han har stor tro på at sosiale medier kan gjøre mye for å oppnå fred på jorden.

Mandag dro han i gang Yggdrasil 2009 med sin Keynote ”Design for Behavior Change: Why Facebook & Twitter Are Winning” hvor hovedbudskapet var klinkende klart:

Put ”hot triggers” in the path of your users

Hvorfor lykkes Facebook på tross av at de så vidt han vet ikke har produsert en eneste reklamekampanje for å promotere tjenesten?
BJ Fogg mener det er fordi de er veldig gode på å putte ”varme triggere” i brukerens sti. Med ”brukerens sti” menes at du legger triggeren der brukeren allerede har rutiner for å befinne seg. Eksempelvis i innboksen.

Det er mye lettere å infiltrere de rutinene brukeren allerede har enn å forsøke å lære brukerne nye rutiner.

”the winning rituals will become the platforms of tomorrow”

En rutine kan være at du sjekker facebook når du kjeder deg, leser epost x antall ganger om dagen og sjekker twitter hver morgen når du sitter på toget.

BJ Fogg deler triggere i to hovedgrupper:

Kalde triggere (Cold triggers)

 • Kan ikke respondere umiddelbart på triggeren
 • Eksempelvis en film plakat. Du kan kjøpe en billett en gang i fremtiden

Varme triggere (Hot triggers)

 • Brukeren kan respondere umiddelbart
 • Eksempelvis et ”Kjøp billetter her” skilt over en billettluke. Du kan gå inn og kjøpe billett med en gang

Facebook triggerne er varme fordi de har lenker som ”Marit har tagget deg i et bilde” hvor du kan klikke på lenken og se bildet umiddelbart. Dette er en veldig god trigger – hvem vil ikke sjekke bildet som en selv har blitt tagget i?

Alle 3 må med på samme sted og til samme tid: Evne, Motivasjon og Trigger

 • Ability – Lesbart og enkelt å gjennomføre
 • Motivation – Følelse, forventning og sosial bindekraft
 • Trigger – ”Gjør det nå”

Ability

”Increase ability by simplifying, not by training”

Vi er late som mennesker. Generelle konsumenter vil ikke lære. Gjør det enkelt for de å utføre ønsket adferd. Jeg hører ofte ”men kan vi ikke lære opp brukerne til å gjøre det på denne måten, hvorfor må alt være så enkelt, brukerne våre er jo ikke dumme?” BJ Fogg mener at nei, du kan ikke lære opp brukerne dine. De er late.

6 enkelhetselementer:

 • Tid
 • Penger
 • Fysisk innsats
 • Hjerneaktivitet
 • Sosialt avvik
 • Ikke-rutine

Motivasjon
Skal vi forstå hva er det som gir adferdsendring, må vi se på hva det er som motiverer mennesker:

 • Behag / Smerte
 • Håp / frykt: I valg kampanjer spilles det ofte på frykt: Hvis x vinner valget, så kan det føre til både den ene og andre krisen. Obama spilte på håp i stedet for frykt.
 • Sosial avvisning / sosial aksept: Når jeg registrerte meg på facebook hadde jeg allerede blitt presset en god del av mine venner til å lage meg en profil.

Mer om overbevisende teknologi finner du her:

”Think small…everything BIG started small”

”many crummy trials beats big thinking”

”start with the simplest behaviour that matters and the target users most likely to adopt”

”select channel and method familiar to users”

”you won`t get it right the first time, that´s OK.”

”mobile will be the #1 platform for triggers and creating rituals”